Over ‘archive – sort – search – share– secure’!   Als Familie en Familiegeschiedenis je echt aan het hart gaan, is het zaak de fotoverzameling goed georganiseerd te hebben! Kennis en vaardigheden De FON heeft zich verder verrijkt en verdiept in kennis en vaardigheden: ook de eigen ontwikkeling staat niet stil. Een level up! Wel…

Lees meer